Bureau TRM

Bureau voor Toerisme, Recreatie, Management en Media

Op deze pagina komt in de loop van 2009 een overzicht te staan van uitgevoerde projecten.

Voor de competitie van het gemengde team voor proftennissers en het eerste herenteam verzorgt Bureau TRM ook in 2009 weer de perscontacten, de dagjournaals en de wedstrijdverslagen op het weblog

http://eredivisietennis.wordpress.com

Tennisvereniging Dekker Tennis

Projecten